سنگ ماه تولد (آذر)

سنگ ماه تولد (آذر)

سنگ ماه آذر : فیروزه

فیروزه یادمان پنجمین و یازدهمین سالگرد ازدواج و سمبل موفقیت،
شادکامی،
عشق،
سلامتی و زیبایی است.
رنگ آبی آن نماد آسمان بهشتی است.
فیروزه شادی و خوشبختی به ارمغان می آورد و نوید بخش دوستی های جدید است.
به عملکرد کبد و غدد درون ریز بدن کمک می کند.
چشمها را نیرو بخشیده،
بر علیه بیماری های گردش خون موثراست.
درد گلو، التهابات ریوی و بیماریهای دستگاه تنفسی را درمان می کند.
در برابر افسردگی ها مفید بوده، قلب را تقویت می کند.
برای همه بیماری هایی که بر اثر کمبود مواد غذایی وسوءتغذیه ایجاد میشوند اثربخش است.
معمولاً هنگام پارگی تاندون ها جریان خون را در بافت های عضلانی زیادتر می کند.
همچنین اثر سودمند بر روی کمبود اکسیژن، مسمومیت های خونی دارد.
فیروزه کمک موثری به درمان نواحی عفونی شده بدن می کند.
سنگی محافظ به شمار میرود.
خصوصاً اسب و سوارکار را از سقوط ناگهانی در امان نگه می دارد.
در حین سفر از شخص حمایت کرده، سنگ طلسم مسافران می باشد.
باعث جایگزینی نشاط به جای اندوه وعامل افزایش اعتماد به نفس به خصوص در مواجهه با جمع می باشد.
ارتعاشات منفی، کابوس ها را دور می گرداند و جذب کننده نیروهای مثبت می باشد.
مختص صورت فلکی حوت است و متعلق چاکرای گردن و گلو است .
.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید