سنگ ماه تولد (تیر)

سنگ ماه تولد (تیر)

سنگ متولدین تیر
سنگ ماه تیر : یاقوت سرخ

یاقوت سرخ یادمان پانزدهمین و چهلمین سالگرد ازدواج و سمبل زندگی،
ثروت و اشرافیت است.
موجب افزایش انرژی و شهامت و بیداری احساسات میباشد.
با تغییررنگ صاحبش را ازخبری ناگوار، بیماری و یا بد اقبالی بر حذر میدارد.
برای بیماریهای قلبی، جریان خون و برای تقویت غده کلیه استفاده می شود.
فشار خون خیلی پایین را افزایش می دهد وحالت ضعف و ناتوانی را تقویت می کند.
بی حسی و رخوت را از بین می برد.
بینایی را نیرو می بخشد و جریان خون را در ناحیه چشمها به گردش می اندازد.
از زایمانهای نادرست نیز جلوگیری میکند.
همچنین برای تب و بیماریهای ویروسی موثر است و سیستم ایمنی را نیرو میبخشد.
عمل متابولیسم را تسهیل می کند و به اعصاب وغده تیموس نیرو میبخشد اما همچنین کمک شایانی به بیماریهای کودکان، مشکلات اضافه وزن، بیماریهای طحال و سرطان خون می کند.
یاقوت حامی خوبی در برابر نیروهای منفی محسوب می شود.
قلب را از عشق به خود و اینده لبریز می کند.
معمولاً در حالت تمرکز موجب پرورش نیروها و انرژیهای معنوی می گردد بنابراین انرژیهایی که برای رشد شخصیت مهم باشند را تقویت میکند.
این سنگ توانایی، زندگی، شهامت و شجاعت می دهد.
طبق برخی نوشته های قدیمی سنگ یاقوت منجر به حمایت از آرزوها، رها کردن وابستگیها و نیز مانع از خیانت و بی وفایی شریک زندگی می شود.
تفکرات پایه را تقویت ومخالفان را دور می کند.
این سنگ تحت صور فلکی اسد، حمل عقرب واقع بوده و به چاکرای ریشه و قلب تعلق دارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید