سنگ ماه تولد (اسفند)

سنگ ماه تولد (اسفند)

 

سنگ ماه اسفند : آکوامارین

آکوامارین یادمان شانزدهمین و نوزدهمین سالگرد ازدواج و
سمبل سلامتی، صداقت، جوانی، وفاداری و زیبایی می باشد.
موجب بیداری یا تقویت عشق می گردد.

غم، اندوه، اضطراب و تشویش خاطر را برطرف می کند.

در خواب دیدن آکومارین یعنی پیدا کردن دوستی جدید.
مخصوص بیماری های مجاری تنفسی، برونشیت، ریه ها و ناراحتی های گردن است.
ما را در برابر سرماخوردگی و التهاب حنجره حمایت می کند و تارهای صوتی را تقویت می کند.
باعث تقویت قلب میشود و از انفاکتوس قلبی جلوگیری می کند.
همچنین سیستم دفاعی در بدن وغده تیموس را قوت می بخشد.
برای الرژی ها وحساسیت هایی که باعث ریزش اشک در چشم ها می شوند موثراست و همین طور برای اعصاب، غده تیروئید، لنف و بیماری های خونی استفاده می شود.
قدرت بیان و هوش را افزایش می دهد.
برای هنرمندان موسیقی و هنرپیشه ها مفید می باشد.
این سنگ تحت صور فلکی دلو، حوت، جوزا و میزان واقع بوده و برای استفاده در چاکراهای گردن و حلق توصیه شده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید