سنگ ماه تولد (آبان)

سنگ ماه تولد (آبان)

توپاز سمبل برکت و رشد است و در انجیل از آن یاد شده است

 

سنگ متولدین ماه آبان : توپاز
 

توپاز یادمان چهارمین و بیست و سومین سال گرد ازدواج و سمبل برکت و رشد است.

در انجیل از آن اسم برده شده است. التیام بخش و جوان کننده است،

 شخص را در مقابل خطرات حفظ کرده و بر قدرت فکر، خلاقیت و ثروت می افزاید.

سنگ نیرومندی است که اغلب باعث روشنایی و گرمی قلب می شود

برای افسردگی، عصبانیت و نگرانی های بسیار موثر است.

همچنین عوارض دیابت، سوخت و ساز سلولی و مشکلات هورمونی را رفع می کند.

عمل سیستم ایمنی روده ها و هضم دستگاه گوارش را تسهیل می کند.

متابولیسم را افزایش داده، قلب و دستگاه گردش خون و اعصاب را تقویت می کند و بسیار برای کبد و کلیه ها مفید است.

این سنگ هوشیاری برای کوتاهی ها نسبت به خود در حالی که در خطر خود کشی هستند توصیه می شود.

با حمایت سیترین می توان به احساس تازه نسبت به زندگی دست یافت.

سیترین مختص صور فلکی اسد، جوزا و سنبله و ثور است ومخصوص چاکرای شبکه خورشیدی است.

 

اشتراک گذاری:

نظر بدهید