گردنبند زیبای angel

مادر فرشته روی زمین است...

گردنبند ظریف و زیبای فرشته
وزن : 7.2(با زنجیر)
شرکت سازنده : زر آرا

ثبت سفارش :

https://www.instagram.com/arabikhangold
https://t.me/arabikhansupport
https://t.me/arabikhangold
http://arabikhan.ir
tel:05155223956