انگشتر_زیبا

انگشتر فانتزی خاص

انگشتر بسیار زیبا با رنگ خاص و بی نظیر
قیمت حدودی دو میلیون و هشتصد هزار تومان

ثبت سفارش و اطلاع از قیمت:
https://t.me/arabikhansupport
http://arabikhan.ir
tel:05155223956

انگشترفانتزی برگ

انگشتر فانتزی
در جواهری عربیخوان

ثبت سفارش و اطلاع از قیمت:
https://t.me/arabikhansupport
http://arabikhan.ir
tel:05155223956

انگشتر سبز سلطنتی

انگشتر تک و خاص
در جواهری عربیخوان

ثبت سفارش و اطلاع از قیمت:
https://t.me/arabikhansupport
http://arabikhan.ir
tel:05155223956

انگشتر طلای فانتزی

انگشتر media season
وزن:8.060
عیار750
رنگ قهوه ای nkm
با افتخار پاسخگوی شما هستیم
https://t.me/arabikhansupport
http://arabikhan.ir
tel:05155223956

حلقه برلیان DMF

انگشتر جواهر جدید و بسیار زیبا
مدل : برگی
نگین: جواهر گرد WHITE
دو رنگ
مدل های بیشتر در سایت

ثبت سفارش و اطلاع از قیمت:

https://t.me/arabikhansupport
http://arabikhan.ir
tel:05155223956

انگشتر زیبای المپیک

انگشتر طرح لمپیک

وزن:8.250
عیار :750


ثبت سفارش و اطلاع از قیمت:
https://t.me/arabikhansupport
http://arabikhan.ir

tel:05155223956