انگشتر_طلا_سفید

انگشتر فانتزی خاص

انگشتر بسیار زیبا با رنگ خاص و بی نظیر
قیمت حدودی دو میلیون و هشتصد هزار تومان

ثبت سفارش و اطلاع از قیمت:
https://t.me/arabikhansupport
http://arabikhan.ir
tel:05155223956

انگشتر فانتزی ارکیده

انگشتر فانتزی زیبا
طلازرد و سفید
در جواهری عربیخوان

ثبت سفارش و اطلاع از قیمت:
https://t.me/arabikhansupport
http://arabikhan.ir
tel:05155223956

انگشترفانتزی برگ

انگشتر فانتزی
در جواهری عربیخوان

ثبت سفارش و اطلاع از قیمت:
https://t.me/arabikhansupport
http://arabikhan.ir
tel:05155223956

انگشتر جواهر فلاور سلطنتی2

انگشتر بسیار خاص و زیبای فلاور
نمونه ای دیگر از کالکشن خاص حلقه ازدواج
ثبت سفارش و اطلاع از قیمت:
https://t.me/arabikhansupport
http://arabikhan.ir
tel:05155223956