گردنبندتوپی مستعمل

گردنبند زیبای توپی

بدون اجرت

وزن:6.340g

جهت اطلاع از قیمت روز با ما تماس بگیرید

tel:05155223956

بازار مستعمل

 

گردنبند تافته مستعمل

گردنبند تافته 

بدون اجرت

وزن:6.320g

جهت اطلاع از قیمت روز با ما تماس بگیرید

tel:05155223956

طلای مستعمل

گردنبند توپی تراش مستعمل

سرویس توپی تراش

بدون اجرت

وزن:12.790g

جهت اطلاع از قیمت روز با ما تماس بگیرید

tel:05155223956

طلای مستعمل

گردنبند بدون اجرت دورنگ

گردنبند زیبای دور نگ

بدون اجرت

وزن:14.920g

جهت اطلاع از قیمت روز با ما تماس بگیرید

tel:05155223956

طلای مستعمل

 

پلاک زنجیر انس

پلاک و زنجیر انس

وزن:32.040g

وزن پلاک تک انس:18.700g

سرویس بدون اجرت

جهت اطلاع از قیمت روز با ما تماس بگیرید

طلای مستعمل